Nu när Apple har släppt Siri-Genvägar så kommer det många uppdateringar i App Store och det gäller även deras egna appar.

Pages, Numbers och Keynote är Apple motsvarighet till Microsoft Office, men till iPhone, iPad och Mac kan man hämta programmen gratis. Det finns ingen anledning till att inte ladda ner dessa program ifall du inte redan gjort det.

Pages

 • Animera teckningar och se hur de får liv i dokument eller böcker.
 • När du använder smarta anteckningar sträcks och flyttas linjerna som kopplar text till anteckningar i sidmarginalerna när du redigerar. 
 • Nu förankras anteckningar i tabellceller.
 • Spara teckningar enkelt i Bilder eller Filer eller dela dem med andra.
 • Stöd för Siri-genvägar. Kräver iOS 12.
 • Justera radavståndet före och efter ett stycke och ange bredden för textspalter.
 • Pages stöder nu dynamisk text.
 • Förbättra dokument med en mängd nya redigerbara former.
 • Bättre prestanda och stabilitet.

Numbers

 • Använd smarta kategorier till att snabbt ordna och sammanfatta tabeller för att få nya insikter.
 • Gruppera data baserat på unika värden och datumintervall som veckodag, dag, vecka, månad, kvartal och år.
 • Visa antal, delsumma, genomsnitt samt högsta och lägsta värden för kolumner i varje grupp på nolltid.
 • Skapa diagram av sammanfattade data.
 • Ändra enkelt ordning i kategorier för att visa data på olika sätt.
 • Spara teckningar enkelt i Bilder eller Filer eller dela dem med andra.
 • Stöd för Siri-genvägar. Kräver iOS 12.
 • Numbers stöder nu dynamisk text.
 • Förbättra kalkylblad med en mängd nya redigerbara former.
 • Bättre prestanda och stabilitet.

Keynote

 • Justera textstorlek i presentatörens anteckningar och invertera färger under presentationer.
 • Spara teckningar enkelt i Bilder eller Filer eller dela dem med andra.
 • Stöd för Siri-genvägar. Kräver iOS 12.
 • Keynote stöder nu dynamisk text. 
 • Förbättra presentationer med en mängd nya redigerbara former.
 • Bättre prestanda och stabilitet.
Kompatibilitet – Kräver iOS 11.0 eller senare. Kompatibel med iPhone, iPad och iPod touch. OBS! Stöd för Siri-genvägar. Kräver iOS 12.
Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...