Apple uppdaterar sina appar Pages, Numbers och Keynote, men det är mer prestanda och stabilitet som gäller.

Kollar man på vad som hänt så är det bara Pages som fått något nytt och har fått möjligheten att publicera böcker direkt i Apple Books.

Pages – Version 4.3

  • Publicera böcker direkt i Apple Books för hämtning eller köp.
  • Bättre prestanda och stabilitet.

Numbers – Version 4.3

  • Den här uppdateringen förbättrar stabilitet och prestanda.

Keynote – Version 4.3

  • Den här uppdateringen förbättrar stabilitet och prestanda.

Samtliga appar kräver iOS 11 eller senare och kan hämtas gratis i App Store. Länk finns på respektive appnamn.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...