När mer än halva huset är utrustat med lampor från Philips Hue, så är strömavbrott ens värsta mardröm.

Detta om det inträffar ett strömavbrott mitt i natten och när sen strömmen kommer tillbaka, tänds alla lampor med 100% ljusstyrka. Då vaknar man snabbt i tron att det antingen är dag eller att man är på väg in i ljuset.

Nu har Philips Hue uppdaterat sin app för iOS och med den kommer även en uppdatering till dina lampor som ger en ny inställning som ställs in under ”Power on behavior”.

Under Power on behavior kan du ställa in vad som ska ske när antingen man använder strömbrytaren på väggen eller det varit strömavbrott. Man kan välja mellan Philips Hue default som är att lamporna tänds med full styrka eller kan man välja Power loss recovery som innebär att lampan får senast använda färg och styrka.

Nu önskar jag mig bara fler Philips Hue för utomhusbruk… kanske något tomten kan komma och lägga under granen. 😀

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...