Apples motsvarighet till Officepaktet hos Microsoft heter Pages, Numbers och Keynote och dessa har nu uppdaterats till version 5.0.

Dessa appar är riktigt trevliga att arbeta i och jag gläds åt varje uppdatering som kommer, men även att de är gratis för användare av iPhone, iPad och Mac att hämta ner.

Nyheter i version 5.0

Pages

 • Använd den nya innehållsförteckningsvyn till att enkelt navigera i dokument eller böcker.
 • Infoga en innehållsförteckning på en sida i ett ordbehandlingsdokument.
 • Spara anpassade former för användning i andra dokument och kom åt dem på valfri enhet via iCloud.
 • Skapa mallar som du kan använda som modell för nya dokument och kom åt dem på valfri enhet via iCloud.
 • Skapa bildplatshållare som gör det enkelt att ersätta bilder utan att påverka sidans formatering.
 • Växla dokumentformat mellan ordbehandling och sidlayout.
 • Förbättrade prestanda vid samarbeten på dokument.
 • Redigera grupperade objekt vid samarbeten.
 • Nu kan du skriva vertikalt i hela dokument eller enskilda textrutor på japanska, kinesiska och koreanska.

Numbers

 • Ändra antal och storlekar på tabellrader och kolumner med precision i formatpanelen.
 • Förbättrad användning och högre prestanda för smarta kategorier.
 • Spara anpassade former för användning i andra kalkylblad och kom åt dem på valfri enhet via iCloud.
 • Skapa mallar som du kan använda som modell för nya kalkylblad och kom åt dem på valfri enhet via iCloud.
 • Högre maximal zoomnivå på 400 procent.
 • Förbättrad import av Excel-filer och filer med kommaseparerade värden.
 • Skapa bildplatshållare som gör det enkelt att ersätta bilder utan att påverka kalkylbladets formatering.
 • Förbättrade prestanda vid samarbeten på kalkylblad.
 • Redigera grupperade objekt vid samarbeten.
 • Stöd för vertikal text i former och textrutor på japanska, kinesiska och koreanska.

Keynote

 • Rita en bana med fingret eller Apple Pencil för att animera ett objekt på en diabild.
 • Ge eftertryck åt presentationer med animeringsbyggeffekter, inklusive animationer som flyttar, roterar och skalar objekt.
 • Skapa och dela en animerad GIF genom att exportera en eller flera diabilder.
 • Redigera presentatörens anteckningar medan du presenterar eller övar på ett bildspel.
 • Spara anpassade former för användning i andra presentationer och kom åt dem på valfri enhet via iCloud.
 • Skapa teman som du kan använda som modell för nya presentationer och kom åt dem på valfri enhet via iCloud.
 • Diabilder med anpassade bredare proportioner visas nu bättre i diabildsnavigatorn, på ljusbordet och presentatörens skärm.
 • Skapa bildplatshållare som gör det enkelt att ersätta bilder utan att påverka diabildens formatering.
 • Förbättrade prestanda vid samarbeten på presentationer.
 • Redigera grupperade objekt vid samarbeten.
 • Stöd för vertikal text i former och textrutor på japanska, kinesiska och koreanska.
Kompatibilitet – Kräver iOS 11.0 eller senare. Kompatibel med iPhone, iPad och iPod touch.
Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...