DUO är en app från SVT som används i vissa program för att göra dig mer delaktig i programmen och de måste ha släppt årets bästa ”uppdateringstext”. 😀

Duo är en app från SVT där vi har samlat interaktivitet kring våra program som gör ditt tittande roligare och intressantare. Här får du möjligheten att spela med i tävlingsprogram, tycka till i debatter och göra din röst hörd i omröstningar.

Nyheter i version 5.9.2

Melodi: Tomtarnas julnatt

Kristian skriker, nu börjar På spåret! (nu På spåret)

Startar Duo, shit – det var på håret (var på håret)

Julklapp, julklapp, årets bästa julklapp, jul, jul, klapp

 

Ljudsynk börjar, ivrig så jag flämtar (så jag flämtar)

Höj volymen, sitter snällt och väntar (snällt och väntar)

Tick-tack, tick-tack, klockan säger tick-tack, tick, tick, tack

 

Inget händer, Duo bara laddar (bara laddar)

Tåget rullar, appen står och sladdar (står och sladdar)

Skitapp, skitapp, riktig nedrans skitapp, skit, skit, app

 

Inget funkar, vem är det som gjort den? (vem har gjort den?)

Borde straffas, ställas emot väggen (emot väggen)

Piskrapp, piskrapp, flera hundra piskrapp, pisk, pisk, rapp

 

Se det, finnas, ny version i App Store (ny i App Store)

Laddar ner den, undra det här går (hur det här går)

Ny app, ny app, laddar ner en ny app, ny, ny, app

 

Hör och häpna, äntligen lite medvind (lite medvind)

Synken funkar! Glädjen gör sig påmind (gör sig påmind)

Kul app, skoj app, supermegafin app, MA-GISK, APP

 

Buggen fixad, den kommer ingen minnas (ingen minnas)

Vill dock säga, andra kan ju finnas (kan ju finnas)

Brasklapp, brasklapp, detta var en brasklapp, brask, brask, lapp

 

Nytt i denna version:

  • Tidigare gick det inte att ljudsynka på vissa iPad-modeller. Nu går det att ljudsynka på vissa iPad-modeller.
  • Fixade en bugg som gjorde att profilsidan slutade fungera.
  • Julstämning i uppdateringstexten.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...