Konceptfilm på Apple Car

On 21 januari, 2016, in Apple, Nyheter, by Jonny

Det går många rykten om att Apple jobbar på att bygga en bil och Luca Wrede har gjort en film på hur den kan komma att se ut 2020.

Är det inte en Volvo med Apple´s logga i fronten? 🙂

Tagged with:  

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...