Apple har skickat ut ett pressmeddelande där man meddelar att nära 300 miljoner enheter kör iOS 6.

Pressmeddelandet nämner även att hur många iMessage som skickats och hur många bilder som laddats upp i Bildström.

Continue reading »

Tagged with:  

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...