20130211-212613.jpg

Apple har ikväll släppt iOS 6.1.1, men endast för användare av iPhone 4S och det var snabbare än jag räknat med.

Användare av iPhone 4S är några som haft problem sen iOS 6.1 släpptes och detta vill man nu rätta till. Användare har rapporterat problem med att hitta 3G-täckning efter senaste uppdateringen och de är något som ska lösas med denna uppdatering.

Continue reading »

Tagged with:  

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...