När Apple släppte iOS 8 så lanserade man även en ny funktion för oss i Europa och den heter EU-internet.

Tanken med EU-internet är att du ska kunna köpa mobildata från andra leverantörer än din operatör och är ett EU-direktiv som börjande gälla den 1 juli 2014.

Continue reading »

Tagged with:  

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...