internetvanor_2016

Internetstiftelsen i Sverige har släppt sin årliga studier av svenska folkets internetvanor 2016.

Här kan man läsa massa intressant information om hur vi svenska använder internet på jobbet, privat, hur barns internetvanor ser ut idag, mot 2013. Visste ni att daglig användning av internet bland 2-åringar 2016 var 32%, mot 8% 2013? 

Continue reading »

Tagged with:  

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...