iOS_6.1.2_Update.jpg

iOS 6.1.2 är här och denna gången är uppdateringen till samtliga enheter.

OS 6.1.2

Löser en bugg med Exchange-kalender som kunde orsaka förhöjd nätverksaktivitet och försämrad batteritid.

Continue reading »

Tagged with:  

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...