iOS_IPSW.jpg

Då gör vi ett nytt försök med att uppdatera våra enheter.

Apple har idag släppt uppdateringen som ska lösa våra bekymmer och denna gången lär det inte vara några problem.

Apple gjorde en missbedömning med iOS 8.0.1 och den blev problem när det gick ut skarpt. Ibland kommer inte allt fram i testningen.

Nu ska jag sätta igång och uppdatera mina iOS-enheter. 🙂

Continue reading »

Tagged with:  

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...