Utbytesprogram_stromadapter

Apple meddelade idag en frivillig återkallelse av strömadapter avsedda för användning i sex länder, där Sverige ingår.

Efter en snabbkoll i hushållet, upptäckte jag 5 adaptrar som ska bytas ut mot den nya. Nu ska jag bara få dem utbytta enligt rutinen som Apple tagit fram.

Continue reading »

Tagged with:  

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...