Att kunna välja vilket nät man ska använda på sin iPhone, har under en längre tid inte funnits som val. Nu är funktionen tillbaka!

 

Att välja mellan 2G, 3G och 4G är inget man gör särskilt ofta, men det är skönt att kunna göra det när det behövs.

Continue reading »

Tagged with:  

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...