AppleRumors i Italien har gjort ett klipp där man jämför iOS 5 på iPhone 3GS och iPhone 4. Tittar man ordentligt på filmen så ser man att iPhone 3GS ibland upplevs snabbare än iPhone 4 och det är inte illa. Dom flesta minns nog när iOS 4 kom och användare av iPhone 3G fick en terminal som var allt annat än snabb.

Nu vågar man alltså uppdatera sin 3GS till iOS 5 utan att behöva vara nervös! 🙂

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...