Humor: Steve Jobs kalender

On 29 augusti, 2011, in Apple, by Jonny

Att Steve Jobs lämnat över VD-rollen till Tim Cook är kanske igen nyhet för många, men har han verkligen släppt jobbet helt?

Nu har Steves kalender läckt ut och det verkar som om att han inte riktigt litar på att Tim Cook sköter sig på jobbet.

Om vi bortser från humorn, så vill jag skänka Steve en tanke och hoppas att han får lugnare dagar och att hans hälotillstånd blir bättre.

Det var väl inte så oväntat att han skulle lämna ifrån sig makten till Cook och personligen tror jag att han kommer att göra ett mycket bra arbete som VD. Han har ju haft en otrolig mentor under sina år på Apple.

Bilden nedan har visats på många bloggar under dagen, men jag var ändå tvungen att ta med den på min sida! 🙂

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...