Reklamfilmen visar nyttan med att kunna ansluta sin iPad 2 via 3G-nätet och inte behöva vänta tills Wi-Fi finns tillgängligt.

Detta vore kanske något för våra Svenska operatörer att ta efter! 🙂

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...