Ett av de roligaste bilspelet finns att hämta hem gratis under en begränsad tid.

Reckless Getaway kostar normalt 22:- i App Store, men idag är det gratis att hämta.

Erbjudandet gäller endast en dag och är möjligt genom @FreeAppDay, där man kan önska vilka appar som man vill ska bli gratis under en dag och denna gången blev det Reckless Getaway!

Tveka inte, utan ladda ner det till din iPhone eller iPad redan nu!

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...