Supportsidor

On 30 oktober, 2011, in Apple, Dagens Tips, iPad, iPhone, Nyheter, by Jonny

Ibland kan man uppleva problem med sin enhet och kan då vara i behov av support, men hjälpen kan vara närmre än vad du tror!

I Sverige är det operatörerna som har den totala supporten gällande iPhone och iTunes (iPhone-relaterade frågor), och vissa frågor gällande iPad (Simkort, APN och Nät). Övrig support har Apple själva hand om och ibland är det ganska luddigt om vem som egentligen äger supporten på vissa frågor.

Nu finns det väldigt bra support-sidor på Apple.se och dessa kan hjälpa dig i nästan alla frågor. Tar gärna en titt på dessa sidor innan du ringer din operatör.

Om fler använder dessa sidor innan man ringer en support, så skulle det underlätta för samtliga parter. Du kanske löser ditt problem snabbare och operatörens support kan hoppa över dom enklaste åtgärderna och gå direkt till en mer avancerad felsökning.

Kolla in min Supportsida, där jag länkat till de mest användbara sidorna hos Apple.

Mer operatörs-specifika supportsidor finner  du hos respektive operatör:

 

 

Tagged with:  

2 Responses to Supportsidor

  1. Michael Englund skriver:

    Bra info men supportsidor är ett ord.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...