Apple har släppt iTunes 10.5.2

On 13 december, 2011, in Apple, iPad, iPhone, Nyheter, by Jonny

Apple har släppt iTunes 10.5.2 via sin uppdateringskanal, men tyvärr innehåller den inga överraskningar.

Det är fortfarande bara i USA som man har tillgång till iTunes Match och inga nyheter om eller när det skulle kunna komma till Sverige.

Nyheter i iTunes 10.5.2

iTunes 10.5.2 innehåller flera förbättringar för iTunes-matchning och löser ett problem med ljudstörningar när vissa CD-skivor spelas eller importeras.

Information om säkerhetsinnehållet i den här uppdateringen finns på support.apple.com/kb/HT1222?viewlocale=sv_SE.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...