Apple visar upp sin nya iPad i reklamfilm

On 13 mars, 2012, in Apple, iPad, by Jonny

I denna reklamfilm på 5:33 minuter, visar Apple upp och berättar om sin nya iPad.

Som vanligt i dessa klipp om nya produkter, så får vi se några av Apples tyngre namn prata varmt om tekniken bakom framgången.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...