Apple har även uppdaterat iPhoto för iOS idag, där det  handlar om förbättringar.

Nyheter i version 1.0.1

• När en dagbok publiceras till iCloud kan du nu kopiera dagbokens webbadress med knappen Kopiera länk.
• Löser ett problem som gjorde att dubblettbilder ibland visades i bildvyn.
• Innehåller förbättringar inom stabilitet.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...