Apple släpper iTunes 10.6.3

On 12 juni, 2012, in Apple, iPad, iPhone, Nyheter, by Jonny

Nyheter i iTunes 10.6.3

iTunes 10.6.3 innehåller stöd för OS X Mountain Lion och löser ett antal viktiga problem:

  • Löser ett problem som kan göra att iTunes slutar svara vid synkronisering med en iPad (1:a generationen) som innehåller en iBooks-lärobok
  • Löser ett problem som kan göra att bilder som har synkroniserats till en enhet visas i en oväntad ordningsföljd
  • Löser ett problem som kan göra att iTunes oväntat raderar spellistor som har skapats på en enhet
  • Löser problem som kan göra att iTunes oväntat raderar program på en enhet
  • Allmänna förbättringar inom prestanda och tillförlitlighet

Information om säkerhetsinnehållet i den här uppdateringen finns på support.apple.com/kb/HT1222?viewlocale=sv_SE.

Senaste version får ni som vanligt genom Programuppdatering på Mac och Apple software update på PC.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...