Tyvärr så kan man inte välja svenska som språk i Facebook!

I tidigare versioner så kunde man få svenska i appens menyer, men nu finns inte vårt kära modersmål kvar! 🙁

Facebooks förra version hade en del på svenska och en del på engelska, men nu är den helt på engelska och stöd för svenska verkar ha fasats ut.

Om du skulle vilja ha något annat språk så ändrar man detta i telefonens inställningar och inte i själva appen. Facebook väljer det språk som din iPhone är inställd på, d.v.s ändrar du språk till norska under Inställningar->Allmänt->Internationellt->Språk, så kommer även Facebook att bli på norska.

Om Facebook väljer att lägga till svenska igen, så kommer vi automatiskt att få detta om telefonens inställningar är på svenska.

Enligt deras egna uppgifter i App Store så har Facebook 5.0 stöd för Engelska, Bokmål, Norska, Kinesiska, Tjeckiska, Danska, Nederländska, Franska, Tyska, Grekiska, Indonesiska, Italienska, Japanska, Koreanska, Malajiska, Polska, Portugisiska, Ryska, Spanska, Thailändska, Turkiska.

Uppdaterad 2013-09-22: Uppdatera till senaste versionen av Facebook för iOS och du får svenska.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...