xQuake är innovativ app som visar de senaste jordbävningarna med magnituder på ett sätt som du inte sett tidigare!

Här kan man få reda på när det hände, vart det hände och hur stor jordbärvningen var, men även aktiva vulkaner visas på en 3D interaktiv jordglob. Tektonisk aktivitet specificeras med färgkodade prickar, där även magnituden presenteras enligt av Richterskalan. Varje punkt representerar en jordbävning och dess storlek.

Du kan även ställa in så att kartan visar ländernas gränser, vulkanisk aktivitet och solljus. Panorera och zooma på kartan för att fokusera på hotspots och sen klicka för mer information.

xQuake är anpassad för iPhone, iPad och iPod Touch, men är bäst på iPadens stora skärm.

Just nu är xQuake gratis t.o.m den 15 oktober, för att sedan återgå till att kosta 22 Kr i App Store.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...