Två nya reklamfilmer har släppts av Apple och här ligger fokus foto och böcker på iPad Mini.

Den första som släpptes var en reklamfilm där man spelade piano, så nu vill man visa att iPad Mini även med fördel kan användas för foton och e-böcker.

Books

Photos

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...