iWork för iOS uppdateras

On 4 december, 2012, in Appar, Apple, iPad, iPhone, Nyheter, by Jonny

Apple har släppt uppdateringar för iWork på både iOS och Mac OS X, men uppdateringen för iOS är det kommer att handla om här.

Det är en hel del nyheter som kommer med denna uppdateringen av iWork för iOS och nedan kan ni läsa om alla nyheterna för respektive program.

Har du inte något av program idag, så kan du köpa dem styckvis i App Store för 75 Kr/st.

Pages

I den här versionen uppdateras Pages för iOS med förbättrad kompatibilitet med Microsoft Word och Pages för Mac.

• Använd ändringsspårning till att spåra ändringar av brödtext i dokument
• Godkänn eller neka enskilda ändringar när du granskar dokument
• Importera Pages- och Microsoft Word-dokument med ändringsspårning och fortsätt att spåra ändringar i brödtexten
• Bevara ändringsspårning i dokument som exporteras i Microsoft Word- eller Pages-format
• Bevara beräkningar i tabeller vid import och export till och från Pages för Mac
• Lägg till reflexioner i former
• Lås och lås upp objekt

Pages - Apple

Numbers

I den här versionen uppdateras Numbers för iOS med förbättrad kompatibilitet med Microsoft Excel och Numbers för Mac.

• Göm och visa rader kolumner
• Importera och exportera kalkylblad med filter från Numbers för Mac och slå av och på filter
• Bevara formaterad text i tabeller vid import och export
• Lägg till reflexioner i former
• Lås och lås upp objekt

Numbers - Apple

Keynotes

I den här versionen uppdateras Keynote för iOS med förbättrad kompatibilitet med Microsoft PowerPoint och Keynote för Mac.

• Importera och exportera alla diabildsstorlekar för Microsoft PowerPoint och Keynote för Mac
• Importera och exportera presentationsteman, kompletta med mallar och förinställda stilar
• Spela upp alla animeringsbyggen i Keynote, bland annat Flytt, Rotera, Skala och Opacitet
• Lägg till nya diabildsövergångar, bland annat Skimmer och Glitter
• Bevara beräkningar i tabeller vid import och export till och från Keynote för Mac
• Lägg till reflexioner i former
• Nya utskriftslayouter innehåller alternativ för utskrifter med presentatörsanteckningar, med byggen och utan bakgrunder
• Lås och lås upp objekt

Keynote - Apple

 

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...