YouTube Capture är en ny videoinspelningsapp från Google som släpptes igår.

Googles senaste app, YouTube Capture, är ganska självförklarande. Du startar appen, rotera telefonen till liggande läge, spela in, lägg till en titel och några justeringar, och sedan ladda upp direkt till YouTube, Google+, Facebook eller Twitter.

YouTube Capture är ett enkelt sätt att snabbt fånga och dela sina upplevelser, och jag är verkligen imponerad av enkelheten i programmet.

Beskrivning

Filma och dela videoklipp med YouTube Capture:
– Spela in enkelt
– Förbättra videoklippen med färgretuschering, stabilisering, trimning och musikspår
– Ladda upp till YouTube, Google+, Facebook och Twitter samtidigt

YouTube Capture är tillgängligt för iPhone och iPod touch…och självklart gratis att hämta och använda.

YouTube Capture - Google, Inc.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...