Den här guiden beskriver olika sätt att ta reda på din iPhone´s IMEI.

IMEI (International Mobile Equipment Identity) består av 15 siffror som innehåller information om telefonens ursprung, modell och serienummer. IMEI används bland annat av operatörerna för att för att spärra en stulen telefon, då numret är unikt för varje terminal som säljs.

Det kan exempelvis även användas för att identifiera din telefon vid reparation hos en serviceverkstad.

Läs gärna: Hur du förbereder din iPhone/iPad för reparation

Telefonens meny

1. Gå in under Inställningar > Allmänt > Om

2. En bit ner ser ni vilket IMEI-nummer din telefon har. Använder du iOS 6 eller senare kan du trycka på och hålla ned IMEI för att visa alternativet Kopiera. Detta fungerar även om du behöver kopiera telefonens Serienummer eller ICCID. Detta kan vara bra att ha ifall man fyller i ett supportformulär.

Telefon appen

1. Gå in på appen Telefon och ta fram Knappsatsen.

2. Ange *#06# och ditt IMEI nummer kommer presenteras på displayen.

Simkortshållaren

På iPhone 3G, iPhone 3G S, iPhone 4 och iPhone 4S finns IMEI- och Serienummer på simkortshållaren.

iPhone 5

På iPhone 5 finns IMEI nummer graverat en bit ner på telefonens backsida. iPhone 5 har inte IMEI- eller Serienummer på simkortshållaren.

iTunes

1. Anslut din iPhone till iTunes.

2. Om inte IMEI numret presenteras i iTunes, kan man klicka på fältet som är markerat i bilden nedan. Samma fält presenterar även ICCID och Telefonnumer och man kan därför vara tvungen att klicka några gånger för att få fram telefonens IMEI.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...