Nu har man släppt ett första klipp från filmen om Steve Jobs.

Filmen om Steve Jobs har premiär den 19 april och här kan man bl.a. se Ashton Kutcher som Steve Jobs.

Jag hoppas att den även kommer till våra biografer samtidigt eller kort därefter, för den kommer att ses tillsammans med vänner och en STOR popcorn! 🙂

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...