På söndag kommer det första avsnittet i Angry Birds Toons och seerien kommer att bestå av 52 episoder med ett nytt avsnitt varje vecka.

Så länge du har hämtat den senaste uppdateringen för iPhone och iPad versionerna av Angry Birds, Angry Birds Space, Angry Birds Seasons, Angry Birds Rio och Angry Birds Star Wars, kommer deras nya videokanal visas i spelets startskärmen.

Både den ursprungliga Angry Birds och Angry Birds Rio är gratis att ladda ner för iPhone och iPad.

App_store_badge

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...