YouTube_Capture_appÄr du en användare som ofta lägger upp klipp på YouTube, så är YouTube Capture appen för dig.

Med YouTube Capture kan du både spela in och förbättra dina klipp, innan du väljer att publicera dem.

Nytt med senaste versionen är att YouTube Capture anpassats till att även fungera tillsammans med iPad och iPad Mini, vilket gör appen till en universal app.

 

Funktioner

  • Spela in enkelt
  • Förbättra videoklippen med färgretuschering, stabilisering, trimning och musikspår
  • Ladda upp till YouTube, Google+, Facebook och Twitter samtidigt

Hämta YouTube Capture gratis i App Store och börja förbättra dina klipp redan ikväll.

YouTube Capture - Google, Inc.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...