Bild från MacWorld

Apple fortsätter uppdatera sina appar och ikväll kom turen till ”Hitta min ”iPhone” och ”Hitta mina vänner”.

Tidigare i veckan har Apple uppdaterat iBooks,Podcaster och iTunes Festival, så det var inte så oväntat att de fortsätter uppdateringen av sina appar.

Man kan läsa i App Store att uppdateringarna handlar om felkorrigeringar och stabilitetsförbättringar, men Hitta min iPhone skiljer sig aningen från de andra, då Apple givit den en ny ikon som anpassats till iOS 7 (nya ikonen till höger). Själva användargränssnittet ser fortfarande ut som tidigare versioner av appen.

Det förekommer uppgifter på nätet om att de som installerar senaste versionen av Hitta min iPhone får ett felmeddelande när de försöker logga in. Det kommer upp information om att det krävs ett utvecklarkonto för att kunna använda appen. Själv kunde jag logga in och det trots att jag inte har något utvecklarkonto knutet till mitt Apple-ID.

Använder ni tjänsten ofta, så gör ni bäst i att avvakta tills Apple löst detta. Annars kan ni hämta dem via länkarna nedan eller genom att öppna upp App Store på er iOS-enhet. Ni får själva testa om det fungerar för er eller inte, men ni kan ha det i åtanke.

Hitta min iPhone, version 2.0.3

Hitta mina vänner, version 2.1.1

Bild: MacWorld.se

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...