Som alltid när Apple släpper nya produkter, så ska det göras narr av dem. 

Nu tycker jag bara att dessa är roliga och vad tråkigt det vore om ingen gjorde dessa klipp. Det är inte heller något som påverkar mitt val av telefon! 🙂

[Via MacWorld.se]

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...