Efter att ha fokuserat på iPad en tid så har nu turen kommit till iPhone 5s.

Gillar du apparna som finns med i reklamfilmen och undrar vilka det är, så kan Apple stilla din nyfikenhet. De har skapat en webbsida som visar mer om just dessa apparna.

www.apple.com/iphone-5s/powerful

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...