iTunes_11Apple har ikväll släppt iTunes 11.2 till användarna och fokus ligger på Podcast.

Bland nyheterna i version 11.2 kan nämnas följande:

  • Förbättrad podcastbläddring.
  • Hitta podcastavsnitt du inte har spelat upp än i den nya fliken Ospelat.
  • Bläddra bland podcastavsnitt som finns tillgängliga för hämtning eller strömning i fliken Ström.
  • Spara dina favoritavsnitt så att de alltid finns på datorn.
  • Avsnitt kan nu raderas automatiskt när du har spelat upp dem.
  • Löser ett problem som kunde göra att iTunes slutade svara vid uppdatering av Genius.
  • Diverse stabilitets- och säkerhetsfixar.

Information om säkerhetsinnehållet i den här uppdateringen finns på support.apple.com/kb/HT1222?viewlocale=sv_SE

Är du en användare av Windows, så hämtar du den nya versionen via Apple Software Update. Denna finner ni under Start-Alla Program. Användare av Mac hämtar den via Mac App Store.

Dyker den inte upp den ”vanliga” vägen, kan ni hämta den direkt från Apples hemsida. www.apple.com/se/itunes/download

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...