Spotify_new_app.jpgSpotify har uppdaterat sin app för iOS och endast en nyhet finns specificerad… men det är en efterlängtad funktion.

Nu kan man helt enkelt söka bland nedladdad musik i offline-läge och det är något som man väntat på.

Det kan hända att man inte har tillgång till någon internetanslutning av olika anledningar eller att man laddad ner spellistor för att spara på sin dataförbrukning. Då är detta en efterlängtad funktion.

New: Search for your downloaded music when you’re offline.

Spotify kräver iOS 6.0 eller senare. Kompatibel med iPhone, iPad och iPod touch. Appen är optimerad för iPhone 5.

Spotify hämtas kostnadsfritt i App Store.

Badge_AppStore.png

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...