Spotify Familj – Världspremiär hos Telia

On 29 augusti, 2014, in Nyheter, by Jonny

Spotify uökar sitt utbud med Spotify Familj och först ut för denna nya tjänst är Telia.

Spotify Familj är avsedd för familjer med barn och består av fem stycken Spotify Premium-konton. Ett av dessa konton fungerar som huvudkonto. Från huvudkontot kan man sedan bjuda in ytterligare fyra familjemedlemmar. Den som redan har ett Spotify konto med spellistor och sociala kopplingar kan enkelt flytta med det till Spotify Familj.

Telia börjar sälja tjänsten den 1 september 2014 till de kunder som har någon typ av fast bredband från Telia eller mobilt abonnemang av typen Mobil Komplett eller Max27. Priset för Spotify Familj är 199: – per månad. Tjänsten kommer att kunna beställas på telia.se, i Telias butik och kundtjänst eller hos någon av Telias återförsäljare.

– Familjer med barn är en av våra viktigaste kundgrupper och de lyssnar mycket på musik. Därför tror vi att den här tjänsten kommer att bli populär bland både nya och befintliga kunder, säger Stefan Borgquist erbjudandeansvarig på Telia.

Den 1 september blir Telia först i världen med att erbjuda den nya tjänsten till sina familjekunder.

Läs hela pressmeddelandet här!

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...