I mitt tidigare inlägg så finns en liten undersökning om man kommer köpa Apple Watch eller inte.

Det är inte någon vetenskaplig undersökning på något sätt, men de som deltagit ger en klar bild av läget.

Tydligen tror fler att helvetet finns än på Tomten! 🙂

 

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...