iCloud.com_restore

I sin tysthet har Apple lagt till en ny funktion på iCloud.com, som låter dig återställa filer.

Denna nya funktion låter användare att återskapa oavsiktligt raderade dokument, kalender och påminnelser, samt kontakter.

Funktionen har man gömt under Inställningar på iCloud.com och längst ner under Avancerat. Där kan man välja på att återskapa raderade dokument, kalender och påminnelser, samt kontakter.

OBS! Under respektive kategori som man vill återskapa så finns det information som man bör läsa innan man väljer att återskapa.

Logga in på iCloud.com med ditt Apple-ID.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...