iTunes12.2_app

Inför släppet av iOS 10, har Apple även uppdaterat iTunes till version 12.5.1.

Utöver ny design för Apple Music, ger uppdateringen även stöd för iOS 10 och innehåller även förbättringar för kommande macOS Sierra. 

Uppdateringen för macOS Sierra omfattar:

Siri – Spela upp musik från biblioteket och Apple Music genom att använda rösten.

Bild-i-bild – Titta på video medan du använder olika program. Videon ligger överst på skrivbordet i valfritt skärmhörn

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...