SR_app.png

Appteamet på Sveriges Radio gör ett bra jobb med appen och nu lägger den till fler samhällsviktiga funktioner.

Idag är det färre och färre personer som använder en traditionell radio och appar ersätter på gott och ont. Fördelen är man kan lyssna på så många fler kanaler än vad man får in på en vanlig radio, fast ibland behövs en vanlig radio.

Exempelvis bör varje hushåll ha en batteridriven radio för att kunna ta del av viktiga nyheter vid exempelvis strömavbrott. Går strömmen så kommer inte bredbandet att fungera hemma och mobilen kommer inom en kort tid sluta fungera. Det beror på att även masterna behöver ström och deras backup-batterier klarar vanligtvis bara någon timme. Andra har reservkraft i form av dieseldrivna aggregat, men vad hjälper det när mobilen batteri tar slut?

Nog om det, för just nu fungerar allt som det ska och då kan det vara trevligt med en app från Sveriges Radio som skickar pushnotiser vid viktiga nyhetshändelser, utan att man behöver ha radion på.

Nyheter i version 6.12

Nu kan du få pushnotiser vid viktiga nyhetshändelser som din lokala P4-kanal sänder. Vi testar intresset för detta med kanalerna P4 Västernorrland, P4 Värmland, P4 Stockholm, P4 Kronoberg, P4 Skaraborg och P4 Halland. Gå till ”Inställningar & Hjälp” och välj kanal under ”Pushnotiser”. På sikt kan vi komma att erbjuda pushnotiser från fler P4-kanaler.

Appen Sveriges Radio Play är gratis att hämta i App Store.

Kompatibilitet: Kräver iOS 8.0 eller senare. Kompatibel med iPhone, iPad och iPod touch.

Badge_AppStore.png

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...