watchos_3

watchOS finns nu att hämta till din klocka via appen i iPhone.

Nyheter i watchOS 3.1

  • Nytt alternativ för återuppspelning av bubbel- och helskärmseffekter i Meddelanden.
  • Effekter i Meddelanden kan spelas upp när Minska rörelser är aktiverat.
  • Åtgärdar ettproblem som kunde leda till att notisen för en nedräknad timer visades två gånger.
  • Löser ett problem som kunde förhindra att Apple Watch Series 2 laddades helt.
  • Löser ett problem som ledde till att aktivitetsringarna kunde försvinna från urtavlan.
  • Åtgärdar ett problem som förhindrade att Force Touch.alternativ visades i en del appar från tredje part.

Du hittar mer information om säkerhetsinnehållet i Apple-programuppdateringar på https://support.apple.com/sv-se/HT201222 

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...