iphone-mosaic

Idag är det 10 år sedan som Steve Jobs visade upp iPhone på MacWorld 2007.

Personligen var jag inte så imponerad av iPhone när den kom och den hade sina begränsningar. Vid den tidpunkten var det BlackBerry som gällde för mig och så var det fram till 2009. Allt ändrade sig efter att jag varit på en utbildning inför att iPhone skulle börja säljas i Sverige. Jag torskade rejält! 🙂

iPhone ritade om hela mobilindustrin och sen är resten historia. 🙂

Läs Apples nyhet på www.apple.com/newsroom

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...