Konceptfilm på iPhone 8

On 4 februari, 2017, in iPhone, Nyheter, by Jonny

Denna konceptfilm borde Apple snegla lite extra på och ta efter i skapandet av nästa iPhone.

Gillar hur skärmen går från kant till kant och hur den nedre delen av skärmen ändras och anpassas efter vilken app som används.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...