Från och med den 23 maj 2017 måste iTunes 12.6 eller senare köras på datorer för att aktivera iPhone-enheter som kör iOS 10 eller senare.

Datorerna måste också köras på antingen OS X version 10.9.5 eller Windows 7 eller senare.

Om en dator kör en iTunes-version tidigare än iTunes 12.6 när en användare försöker aktivera iPhone, visas ett meddelande på datorn som instruerar användarna att ”Uppdatera till senaste iTunes eller försök aktivera från enheten.”

Detta gäller endast ifall du vill aktivera din iPhone via iTunes. Ifall du väljer att aktivera din iPhone direkt i telefonen, kommer det fungera som vanligt och sker då antingen via mobilnätet eller tillgängligt WiFi. Själv använder jag endast iTunes till att skjuta i ny programvara vid problem med enheten.

Mac- och Windows-versioner av iTunes 12.6 är tillgängliga som gratis nedladdningar från www.itunes.se.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...