Efter kritik så har nu Apple släppt en version som fungerar med iOS 11, men fortfarande har kvar App Store.

Nuvarande version av iTunes är 12.7 och en av de sämre nyheterna där var att man plockat bort App Store, så du inte längre kunde ladda ner appar den vägen eller hämta hem redan köpt material.

Nu har man via sina supportsidor lagt ut iTunes 12.6.3 som stödjer iOS 11, men ger dig App Store tillbaka. Det man kanske ska ha i åtanke är att för att få support på iTunes av Apple, kräver de att man ska köra den senaste versionen, vilket just nu är iTunes 12.7.

If you’ve already installed a newer version of iTunes, you can download this version of iTunes on your MacPC 32-bit or PC 64-bit* and run the installer. After installation is complete, you can continue to deploy apps with iTunes.

You won’t be prompted to download new versions of iTunes after you install this version. Learn how to update to the latest version of iTunes when you’re ready to upgrade manually.

*Apple provides technical support only for the latest version of iTunes

Källa: https://support.apple.com/en-gb/HT208079

 

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...