Apple har i kväll uppdaterat sina appar, Pages, Numbers och Keynote för iOS (även för macOS) och lagt till flera nya funktioner.

Nyheterna i version 4.1 av apparna listas var för sig nedan.

Pages
• Spela in, redigera och spela upp ljud enkelt direkt på en sida.
• Markörer för smarta anteckningar sträcks nu ut och radbryts i texten medan du redigerar.
• Växla snabbt mellan lägena för teckning och smarta anteckningar på iPad.
• Ett nytt alternativ i Inställningar > Pages gör det möjligt att markera och rulla med Apple Pencil.
• Spåra textändringar i former och textrutor.
• Lägg till färger och bilder på bakgrunder i sidlayoutdokument.
• Ge diagram ett nytt utseende med rundade hörn på kolumner och staplar.
• Lägg till matematiska ekvationer på sidlayoutdokument med LaTeX- eller MathML-notation.
• Förbättra dokument med en mängd nya redigerbara former.
• Lägg till övertoningar och bildfyllningar i former och textrutor.
• Bläddra enkelt i mallar efter kategori.
• Spara med olika automatiska rullningshastigheter per dokument när du använder presentatörsläget.
• Förbättrat stöd för arabiska och hebreiska.

Numbers
• Spela in, redigera och spela upp ljud enkelt direkt i ett kalkylblad.
• Ett nytt alternativ i Inställningar > Numbers gör det möjligt att markera och rulla med Apple Pencil.
• Ge diagram ett nytt utseende med rundade hörn på kolumner och staplar.
• Lägg till matematiska ekvationer med LaTeX- eller MathML-notation.
• Förbättra dokument med en mängd nya redigerbara former.
• Lägg till övertoningar och bildfyllningar i former och textrutor.
• Bläddra enkelt i mallar efter kategori.

Keynote
• Redigera befintliga eller skapa nya sidmallar.
• Spela in, redigera och spela upp ljud enkelt direkt på en diabild.
• Ett nytt alternativ i Inställningar > Keynote gör det möjligt att markera och rulla med Apple Pencil.
• Exportera presentationer som filmer eller bilder.
• Ge diagram ett nytt utseende med rundade hörn på kolumner och staplar.
• Lägg till matematiska ekvationer med LaTeX- eller MathML-notation.
• Förbättra dokument med en mängd nya redigerbara former.
• Lägg till övertoningar och bildfyllningar i former och textrutor.
• Förbättrat stöd för arabiska och hebreiska.

Samtliga appar kräver iOS 11 eller senare och kan hämtas gratis i App Store. Länk finns på respektive appnamn.

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...