App Store innehåller många appar som är bra, men sen finns det minst lika många, om inte fler, som är helt bananas och idiotiska.

Libra är precis en sådan app som verkligen kan ifrågasättas! De vill att man ska använda deras app om man ska ha samlag tillsammans och då ingå ett avtal, där man ger sitt samtycke till sex. Man köper då en kod för 40 Kr och använder den för att skapa ett kontrakt.

Vad hände med att sex ska vara frivilligt och vill inte någon av parterna eller motsätter sig något, så får den andra parten helt enkelt rätta sig efter det. Vad händer om en kvinna ger sitt samtycke till samlag och sen går något överstyr, hon säger nej och ångrar sig? Hon har ju trots allt givit sitt samtycke till sex innan. Normalt fungerande män och kvinnor kommer inte behöva upprätta en avtal via någon app för att ha sex eller betala 40kr för att invaggas i falsk trygghet.

Om man nu skulle välja att använda deras app och betala 40 kr för att upprätta ett kontrakt, får man då ange vad för typ av sex man ger sitt samtycke till eller är det bara ett samtycke rakt upp och ner? Vad händer om man under själva akten ångrar sig och inte vill fortsätta…hur tar man då bort sitt samtycke?

Nä…detta är en idiotisk app!

Beskrivning av appen från App Store

En ny sexualbrottslag träder i kraft i Sverige under 2018, som bygger på samtycke och frivillighet. Den nya lagstiftningen kan medföra stora bevissvårigheter, vad gäller just samtycket och frivilligheten till den sexuella ”överenskommelsen” mellan två parter som ska ingå ett samlag.

Straffansvaret för våldtäkt i enlighet med den nya lagstiftningen ska omfatta den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag eller annan sexuell handling som hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag.

Vid bedömningen av om ett deltagande är frivilligt eller inte ska det särskilt beaktas om frivillighet har kommit till uttryck genom ord eller handling på annat sätt.

Protect & Harmony har därför utvecklat en app, Libra. Appen ska underlätta och styrka att de personer som ska ingå en sexuell förbindelse, ska göra det byggt på frivillighet och samtycke.

Som exempel kan människor av olika anledningar träffas, för att senare välja att ha samlag tillsammans. Då kan man via vår smidiga och enkla app ingå ett avtal om att samlaget är samtyckt och ge uttryck för att samlaget är baserat på frivillighet. Detta är bara ett av flera hypotetiska scenarier som kan ske i vardagen, men med hjälp av appen kan man undvika oklarheter för det fall ett samtycke har uppstått parterna emellan.

Avtalen är sekretessbelagda för allmänheten.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...