Om du har Telenor och har uppdaterat din telefon till iOS 12.1, kommer du nu ha tillgång till Voice over LTE (VoLTE) och WiFi-calling.

Det innebär att du äntligen kan ringa över 4G på din iPhone, men även ringa över WiFi om du är hemma eller på kontoret. Att kunna ringa över WiFi är för många en bra funktion. Du kanske har dålig eller obefintlig täckning vid bostaden, men har bredband inkopplat och då kommer du att kunna ringa som vanligt med din telefon.

Vad krävs för att kunna ringa över VoLTE och WiFi?

  • Du behöver har en iPhone 6 eller senare med iOS 12.1.
  • Telenors senaste operatörsinställningar – Telenor 34.1. Läs mer om hur du kontrollerar och uppdaterar operatörsgnställningarna går -> support.apple.com/sv-se/HT201270
  • Ett abonnemang som har stöd för tjänsten och det är de flesta.
  • Undantaget är vissa företagsabonnemang, äldre abonnemangsformer och kontantkort. Dessa får inte tillgång VoLTE och WiFi-calling.

Hur du aktiverar VoLTE

  1. Öppna inställningar och klicka på mobilnät.
  2. Klicka på alternativ för mobildata.
  3. Klicka på aktivera 4G.
  4. Välj röst och data.
  5. Du ser att VoLTE är aktivt om du ringer ett samtal och fortfarande ser 4G-symbolen på din display. Tidigare har din telefon slagit om till 3G och sen kopplat upp samtalat.

Ringa wifi-samtal från en iPhone

Slå på wifi-samtal i Inställningar > Telefon > Wifi-samtal. Du kan behöva ange eller bekräfta din adress för nödsamtal.

Om wifi-samtal är tillgängligt ser du wifi efter operatörsnamnet i statusfältet. Då går dina samtal via wifi-samtal.

 

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...